ขอให้ชาวไทยทุกคนร่วมกันคิดอ่านและปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญา รวมทั้งพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ :::พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร :::

เข้าหน้าเว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง