ภาพกิจกรรม ผู้บังคับบัญชา

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 18ก.ย.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ อาคาร ศปร.

วันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. เป็นประธาน พิธีสักการะศาลพระภูมิ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและกำลังพล ศปร. งานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาส วันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 3 ปี ณ อาคาร ศปร.

กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 พลเอก ธวัชชัย บุญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นประธาน การเสวนาในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเดินตามรอยเท้าพ่อ” โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้มาถ่ายทอดถึงความภาคภูมิใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย คุณดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี2560 ณ อาคาร15 บก.ทท. โดยมี พล.อ.ธวัธชัย บุญศรี ผอ.ศปร. ร่วมให้การตอนรับ

พิธีถวายพระพร

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร ศปร.

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 1030 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับกำลังพลกองทัพกัมพูชารุ่นที่ 1และเจ้าหน้าที่CMAC จำนวน 19นาย ที่ห้องประชุม ชั้น1 ศปร.

ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปิน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะ Mr.Hermogenes Esperon  ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปิน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.

"โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้"

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะเยาวชน "โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.

16 มี.ค.60 สถาปนา บก.กองทัพไทย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผอ.ศปร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม ศปร.

 • บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

  เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 กำลังพล ศปร. และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสมุนไพร โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

 • นิทรรศการ

  นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย และการประกวดโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค.60

ภาพกิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ ศปร.

 • ร.ร.บ้านแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย

  เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 พ.อ.ธีรพงษ์ เปานิล ผอ.กรป.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร. On 6th Sep 2017, Col. Teerapong Paonin, Director of Civil Affairs and Public Reiations Division of RDPSCC welcomed delegation of Ban Mae Ta Pae School, Sukhothai Province having paid a visit to the exhibition at Royal Development Projects and Security Coordination Center (RDPSCC).

 • เทศบาลตำบลท้ายเหมือง จ.พังงา

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60 พ.อ.ธีรพงษ์ เปานิล ผอ.กรป.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท้ายเหมือง จ.พังงา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.